Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2010

nati
6998 02b6 500
Reposted bynataliana nataliana
nati
Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś
— Antoine de Saint-Exupery
Sponsored post
feedback2020-admin
nati
 

Udaję radość, której we mnie nie ma, ukrywam smutek, żeby nie martwić tych, którzy mnie kochają i troszczą się o mnie. Niedawno myślałam o samobójstwie. Nocą, przed zaśnięciem, odbywam ze sobą długie rozmowy, staram się odegnać złe myśli, bo byłaby to niewdzięczność wobec wszystkich, ucieczka, jeszcze jedna tragedia na tym i tak już pełnym nieszczęść świecie.

— Paulo Coelho Czarownica z Portobello
Reposted byluba luba
nati
5754 3704
nati
5753 9cd6
Reposted byalkor alkor

April 22 2010

nati
2290 d8b3 500
na wylot

April 11 2010

nati
5727 9b44
Reposted byluba luba
nati
5720 27f0 500

April 09 2010

nati
6959 0fe9 500

April 07 2010

nati
8074 ff43
nati
8065 ba60
nati
2380 10be 500
nati
2360 c3de 500

April 06 2010

nati
8972 a596

April 05 2010

nati
8160 d46c
ktoś mi zaszczepił
nati
4650 8b2b
uwielbiam
nati
4590 f982
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...